Support
supercool
02-281-9285, 02-282-2671, 02-281-6535, 02-281-5767-8
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เกี่ยวกับบริษัท

วันที่: 22-09-2019

บริษัท ไทยเสรีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นโยบายคุณภาพ

“ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
ส่งมอบตรงเวลาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ”
 
 

วิสัยทัศน์

      เป็นผู้นำในธุรกิจเกี่ยวการผลิต,จำหน่าย และบริการซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ ตู้แช่สแตนเลส อะไหล่ และอุปกรณ์ มากด้วยประสบการณ์ และเป็น ผู้พัฒนา สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในด้านคุณภาพ และการบริการ ในระดับมาตรฐานสากล
 
 

พันธกิจ

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพงานบริการอย่างมีระบบมาตรฐานในการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
2. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของงานผลิต  และงานบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการผลิตอย่างมีแผนการทำงานและมีกระบวนการจัดการโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
   และการจัดการที่รวดเร็วและยืดหยุ่น ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
3. มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล และสร้างความสุขและความภาคภูมิใจในการทำงานกับบริษัทฯ
4. การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนในกระบวนการผลิตและกระบวนงานซ่อมทุกครั้งที่ดำเนินการ
5. การใช้วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างผลกำไรและผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ถือหุ้น และพนักงานทุกคน
 
 

 

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไทยเสรีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 14-16 ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2519 เดิมจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2519 ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด ในปี พ.ศ.2552 โดยดำเนินกิจการเกี่ยวกับ การซื้อ-ขายสินค้า ในกลุ่มเครื่องครัวสแตนเลส เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งจากการประกอบกิจการในปี พ.ศ.2523 บริษัทเล็งเห็นว่าธุรกิจเกี่ยวกับด้านความเย็นสามารถเติบโตได้อีกมากในประเทศ จึงเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ด้านเครื่องทำน้ำเย็น เน้นหนักในด้านตู้เย็น ตู้แช่อาหาร และเครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส โดยใช้ตรายี่ห้อ “SUPERCOOL”

 

 

ปี พ.ศ.2530 บริษัทฯ ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำที่ใช้คู่กับเครื่องทำน้ำเย็นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าครบวงจรในด้านน้ำเย็นเพื่อบริโภค โดยใช้เครื่องหมายการค้า “AQUAGUARD” นอกจากนี้ บริษัทฯยังเป็นผู้ผลิตและออกแบบครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา การสอนสาธิตเครื่องทำน้ำเย็น ระบบเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่ และเครื่องทำน้ำเย็น เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนฝึกทักษะของวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กรมอาชีวศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย

 

ระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ผลิตเครื่องทำน้ำเย็น ตู้แช่สแตนเลส และเครื่องกรองน้ำแบบรุ่นต่างๆ บริษัทฯได้พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด จนเครื่องหมายการค้า “SUPERCOOL” และ “AQUAGUARD” เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคภายในประเทศ ทั้งส่วนงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล ตลอดจนหน่วยงานเอกชน บริษัท ห้างฯ ร้านต่างๆ จนถึงปัจจุบัน

 

“SUPERCOOL” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ เน้นในคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ วัสดุในการประกอบตัวตู้ทั้งภายในและภายนอกใช้สแตนเลสเกรด 304B ทั้งหมด รวมถึงฐานตู้และถาดรองคอมเพรสเซอร์ ซึ่งผู้ผลิตรายอื่นไม่มี ถังเก็บน้ำภายในใช้วิธีการเชื่อมด้วยเครื่องมือ ARGON AT HIGH VOLTAGE HIGH FREQUENCY (เชื่อมอาร์กอน) ไม่ทำให้เกิดสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำดื่ม แกนก๊อกน้ำทำด้วยท่อสแตนเลสแข็งแรง คงทน คอมเพรสเซอร์ขนาดมาตรฐาน มีความสมดุลกับขนาดเครื่อง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001/2000 ใช้สารทำความเย็นประเภท NON CFC ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

 

ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ.2550 “SUPERCOOL” จึงได้รับ “หนังสือรับรองกระบวนการผลิตเครื่องทำน้ำเย็นไร้สารตะกั่ว” โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การ แพทย์อุบลราชธานี ซึ่งเป็นหนังสือรับรองว่ากระบวนการผลิตเครื่องทำน้ำเย็นของบริษัทฯ ไม่ใช้สารตะกั่วบัดกรีในส่วน ที่สัมผัสน้ำ ปราศจากสารปนเปื้อนในน้ำดื่ม และมีการออกแบบการผลิตโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเรื่องการรั่วไหลของ ไฟฟ้าและการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยประหยัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือในการตรวจเช็คเครื่องทำน้ำเย็นต่างๆ ในสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบสารปนเปื้อนในน้ำดื่ม และให้ความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็น และการตรวจเช็คถังเก็บน้ำด้วยสายตาว่ามีสารปนเปื้อนหรือไม่

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

“SUPERCOOL” ยังคงมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสินค้าและ อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริการหลังการขาย รวมถึงให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

 

 

ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำน้ำเย็น เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
เครื่องกรองน้ำ ตู้แช่ / ตู้เย็นสแตนเลส อะไหล่และอุปกรณ์

CONTACT USบริษัทไทยเสรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 14 - 16 ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 02-281-9285, 02-282-2671, 02-281-6535, 02-281-5767-8 | อีเมล์ : tsesupercool@yahoo.com, supercool1416@gmail.com